Tekst og regi: Thorbjørn Gabrielsen
Komponist: Nasra Ali Omar (www.nasra.no)
Video: Sissel Helgesen
Lyddesign: Runar Bruteig Olsen
Lys: Anita Bjørkli
Skuespillere:
Tine & Uma
Sissel Helgesen
Øystein Sanne
Runar Bruteig Olsen
Anita Bjørkli
Thorbjørn Gabrielsen


PressebilderDempende signaler -The Dog Show

Denne forestillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Teater NOR og Tine & Uma. Vi møtes på scenen med ganske forskjellige forutsetninger, ganske forskjellig kompetanse og helt forskjellige mål.

Tine og Uma er stående fuglehunder, og resultatet av et ulykkestilfelle i nabolaget her i Stamsund, der engelsksettertispa til familien Norhaug sleit seg og ble satt barn på av Gordonsetterhannen Lasse til han Kjartan. Tine og Uma er altså rovdyr som har vokst opp sammen med mennesker i det norske samfunnet. Det spesielle med disse hundene er at de har vokst opp i et scenekunstmiljø og således fått både scenerommet og publikum inn med morsmelka.

Teater NOR ønsker som vanlig å lage et godt kunstprosjekt, konfrontere oss selv og publikum med ubehaget i kulturen, - vise vår tilkortkommenhet både ovenfor hverandre i vår nære virkelighet- det humanistiske prosjektets kollaps – vise hvordan vi er fanget i de store strukturenes labyrint – vi vil være kloke perspektiverende og grenseoverskridende.

Tine og Uma derimot har et mer relasjonelt forhold til hva som foregår i rommet. De fokuserer på stemning, tilstedeværelse og “det gode samværet”. De legger vekt på å skape et ubevæpnet og trygt møte, - en form for kommunikasjon som foregår harmonisk og i deres øyne på et “dannet nivå”. De ønsker hverken å provosere, eller fremstå som frekke.

På tross av de klart motstridende målsetningene for dette samarbeidet har vi også en god del felles. Innenfor trygge rammer er vi alle i stand til å strekke oss ut over det hverdagslige - både vi og hundene liker å fremstå som flinke, og vi setter alle sammen pris på positiv respons.

Det møtes altså to viljer i dette rommet. Forestillingens eksperimentelle nivåer ligger i å undersøke hva slags kunstnerisk potensial dette har, og om det er noe vi kan lære av hverandre.