Teater NOR

Teater NOR er et produksjonsselskap i Stamsund i Lofoten som har eksistert siden 1990 under ledelse av Thorbjørn Gabrielsen. Gruppens målsetning er å utforske scenekunstens komponenter, muligheten for å sette dem sammen på nye måter, og å utforske møteplassen mellom scenekunsten og andre utrykksformer. Gjennom dette søker gruppen å utfordre menneskenes selvoppfattelse i samtiden.

Kroppen er i rommet slik hjertet er i kroppen
– Maurice Merleau-Ponty

Alt er tilblivelse
– Gilles Deleuze

My attitude towards the other is the attitude towards a soul. I am not of the opinion that he has a soul.
– Ludwig WittgensteinAnsatte


Thorbjørn Gabrielsen

Kunstnerisk leder
Thorbjørn Gabrielsen er født og oppvokst på landet to mil utenfor Oslo. I 1980 begynte han å studere teatervitenskap ved Universitetet i Oslo. Som statsstipendiat reiste han til Krakow og Wroclaw i Polen, der han fulgte undervisningen ved teaterhøgskolen i 84-85, med hovedvekt på regi. I 1987 avsluttet Gabrielsen sitt magistergradsstudie med avhandlingen «Teaterlaboratoriet og Gardzienitze», to teatergrupper sett i forhold til den polske tradisjon, og deres arbeid med myter og ritualer.

I 1988 ble Thorbjørn Gabrielsen ansatt i Nordland Fylkeskommune for å gjennomføre Teaterplan for Nordland 1988-2000, og bosatte seg i Stamsund i Lofoten. I 1990 startet han Lofoten Teater, først som en teaterutdanning for unge mennesker fra Nord-Norge, og fra 1993 som fri scenisk gruppe. Fra mai 1996 etablerte Gabrielsen Teater NOR, først som et prosjekt innen Lofoten Teater og fra 1998 som selvstendig gruppe. Gabrielsen har stått for tekst og regi i alle Lofoten Teaters forestillinger frem til 1996, og i alle Teater NORs forestillinger til dags dato.

Gabrielsen har de siste ti årene hatt en rekke oppdrag i andre sammenhenger, som forfatter og regissør. I tillegg var han kunstnerisk leder ved Nordland Teater i 1992, og startet film og teaterselskapet FOT-produksjoner sammen med Kine Aune i 1993.


Sissel Helgesen

Skuespiller
Sissel Helgesen er født og oppvokst på Nøtterøy, og har arbeidet med teater siden 1983. Hun er utdannet skuespiller ved The Commedian School i København, Danmark. Sissel har arbeidet som skuespiller, regissør og pedagog i forskjellige frie grupper både i Norge og i utlandet. Fra 1993 har hun arbeidet i Lofoten Teater og Teater NOR, først som regiassistent og siden 1996 som fast skuespiller og musiker.


Øystein Sanne

Skuespiller
Øystein Sanne er fra Oslo, og har tidligere jobbet med Thorbjørn Gabrielsen og Sissel Helgesen i flere produksjoner. Han er utdannet ved Røros Film og Teaterverksted, og har studert under mester Sri Ranjit Mharaj i Bombay, India fra 95-99. «Mass for Bad Weather» i 1998 var hans første Teater NOR produksjon.


Mine Nilay Yalcin

Skuespiller
Mine er fra Tønsberg, og utdannet skuespiller fra Nordic Black Xpress Teaterskole og Commediaskolen i København. Mine har jobbet som både skuespiller og instruktør siden 2003. «Knut er død» er Mines første produksjon med Teater NOR.


Taro Vestøl Cooper

Skuespiller
Taro er fra Oslo, og er utdannet fra Nordic Black Xpress Teaterskole. Taros skuespillererfaring strekker seg tilbake til 1994. «Knut er død» er hans første produksjon med Teater NOR.


Anita Bjørkli

LysteknikerRunar Bruteig Olsen

Lydtekniker